پایه ها و سازه ها

نمایش 1–20 از 26 نتیجه

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن تریبونی فنری SPL

615,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه منبری SPL

475,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن تریبونی 2 تکهSPL

390,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن تریبون 2 تکه SPL U

650,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن تریبونی 3 تکه SPL U

890,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن 2 تیکه آریا

ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن کف چدن بلند طاها

ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن ستاره ای بلند طاها

ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن کف چدن کوتاهSPL

780,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن کف چدن متوسطSPL

930,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن کف چدن بلندSPL

1,100,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن ستاره ای کوتاهSPL

1,100,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه میکروفن ستاره ای بلندSPL

1,350,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه باند دیواری N.J.CO

ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه باند دیواری باندایران

ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه باند دیواری باندایران

ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه باند دیواری بلند SPL

350,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه باند دیواری کوتاهSPL

310,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه باند تک تسمه پلاستیکSPL

880,000 تومان
ناموجود

تجهیزات جانبی

پایه باند دو تسمه پلاستیکSPL

990,000 تومان