میکروفون

نمایش 1–20 از 90 نتیجه

میکروفون دستی بیسم

Shure Shure
SHURE BLX24R/B58

میکروفون هدمیک بی سیم

SHURE BLX14/SM35

میکروفون هدمیک بی سیم

SHURE BLX14/PGA31

میکروفون دستی بیسم

Shure Shure
SHURE GLXD24+/SM58

میکروفون دستی بیسم

Shure Shure
SHURE GLXD24+/B58

میکروفون دستی با سیم

SE V7 BLACK

میکروفون دستی با سیم

SE V3

میکروفون دستی با سیم

TELEFUNKEN TELEFUNKEN
TELEFUNKEN M81

میکروفون دستی با سیم

TELEFUNKEN TELEFUNKEN
TELEFUNKEN M80

میکروفون هدمیک بی سیم

AKG AKG
AKG WMS40 MINI DUAL INSTRUMENTAL SET

میکروفون هدمیک بی سیم

AKG AKG
AKG PERCEPTION WIRELESS 45 INSTRUMENTAL SET BAND-A

میکروفون هدمیک بی سیم

AKG AKG
AKG PERCEPTION WIRELESS 45 SPORT SET BAND-A

میکروفون دستی بیسم

AKG AKG
AKG PERCEPTION WIRELESS 45 VOCAL SET BAND-A

میکروفون دستی با سیم

AKG AKG
AKG D7

میکروفون دستی با سیم

AKG AKG
AKG D5

میکروفون دستی بیسم

SENNHEISER SENNHEISER
SENNHEISER XSW 2-835

میکروفون دستی بیسم

SENNHEISER SENNHEISER
SENNHEISER XSW 1-835

میکروفون دستی بیسم

SENNHEISER SENNHEISER
SENNHEISER XSW 1-825

میکروفون دستی بیسم

SENNHEISER SENNHEISER
SENNHEISER XSW 1-825 Dual-A

میکروفون دستی با سیم

SENNHEISER SENNHEISER
SENNHEISER XS 1